Congres 2017 Scheldt History


                  Studiedag                 

Journée d’étude

Het verleden van de Schelde als bouwsteen voor de toekomst -

Étudier le passé de l'Escaut au service de l'avenir

            vrijdag 6.10.1017 van 9.30 u tot 17.30 u

        Sint-Pietersabdij, Sint-Pietersplein 9,  9000 Gent
Cultuurlandschap en erfgoed als onderdeel van integrale rivierontwikkeling.


Van Noord-Frankrijk over Vlaanderen en Brabant tot Zeeland, neemt de Schelde een belangrijke plaats in het  verleden en de identiteit van de regio in. De Schelde was ooit een zwaar versterkte grens die vanaf de negende eeuw het Franse koninkrijk scheidde van het Duitse keizerrijk, maar is nu een verbindingsteken geworden tussen de oeverstaten, die samenwerken op de domeinen natuur, economie, toerisme en cultuur , met speciale aandacht voor een duurzaam beleid. Rivieren en rivierlandschappen vervullen vandaag tal van functies, van transport over afwatering, landbouw tot toerisme en recreatie. De toekomst zal ook socio-economische uitdagingen met zich brengen, in een gebied waar bevolkingsgroei en economische expansie veel druk uitoefenen op de rivier.  Duurzame rivierontwikkeling heeft bovendien oog voor de natuurwaarden van rivier en rivierlandschap, maar ook – in het licht van het klimaatdebat – voor de overstromingsveiligheid. In dergelijk integraal perspectief op water- en rivierbeheer, kan een belangrijke rol weggelegd zijn voor het verleden van de rivier en het cultuurhistorische rivierlandschap. Op deze studiedag zullen wetenschappers, vertegenwoordigers van de instellingen en enkele grensoverschrijdende economische en cultuurprojecten uit Frankrijk, Nederland en België,  een beeld geven van het verleden van de rivier en zijn omgeving  en dat plaatsen tegenover  de huidige toestand op de domeinen natuur,  economie, en cultuurhistorie, om zo te kunnen bekijken op welke manier het verleden van de Schelde een bouwsteen kan zijn voor de toekomst.


Paysage culturel et patrimoine au service du développement intégral d’un fleuveDu nord de la France, en passant par la Wallonie, la Flandre, jusqu'en Zélande, l'Escaut prend une place importante dans l'histoire et l'identité de ces régions. D’abord frontière fortifiée entre la France et le Saint-Empire Romain, l’Escaut est maintenant devenu trait d’union entre les états riverains, qui travaillent ensemble dans les domaines économiques, culturels, touristiques et environnementaux. En effet, les fleuves et leurs paysages assument aujourd’hui plusieurs fonctions : transport, drainage, agriculture, tourisme, loisirs etc. et les acteurs de l’Escaut connaissent bien la nécessité de s’inscrire dans une perspective de gestion durable, qui tient compte des aspects naturels du fleuve et de son paysage. Cela, d’autant plus que le futur réserve au territoire de l’Escaut des changements aussi bien biophysiques que socio-économiques : changement climatique, croissance démographique et développements économiques mettent en effet le fleuve sous pression. Le passé du fleuve et de son territoire peuvent jouer un rôle important pour une approche intégrale de la gestion de l’eau et du fleuve. À l’occasion de cette journée d’étude, des scientifiques et des représentants des institutions et des projets transfrontaliers évoqueront la situation de l’Escaut et son territoire, au passé et au présent, autour de différentes thématiques liées à l’environnement, l’économie, la culture et l’histoire, afin d’apporter des éléments de réflexions au sujet de l’avenir de l’Escaut.